Bedienden

Voor bedienden en kaderleden bieden wij, naast het maandsalaris, een uitgebreid pakket met extralegale voordelen:

 •  Jaarsalaris = 13.99 x maandsalaris

 • Eindejaarspremie (conform regeling P.C. nr.218)

 • Wettelijk dubbel vakantiegeld (92%)

 • Extralegaal vakantiegeld (7%)

 • Salarisaanpassingen

 • Indexatie: elk jaar in de maand januari

 • Ervaringsbarema: jaarlijkse aanpassing bij bedienden

 • Transportvergoeding

 • Groeps- en hospitalisatieverzekering met een uitgebreide dekking "overlijden", "invaliditeit", "extra-legaal pensioen" en "hospitalisatie"

 • Vakantiedagen (op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling)
  • 20 wettelijke dagen
  • 2 extra betaalde vrije dagen op jaarbasis
  • 9 betaalde arbeidsduurverminderingsdagen
  • Na 1 kalenderjaar anciënniteit: 1 extra verlofdag
  • Per schijf van 5 jaar anciënniteit: 1 extra verlofdag
  • Mogelijkheid tot 3 extra dagen onbetaald verlof

 • Bonusplan "Winstdeelname: collectieve bonus in functie van de bedrijfsresultaten

 • Korting bij aankoop eigen producten

 • Maaltijdcheques

 • Bedrijfsrestaurant met democratische prijzen

 • Glijdende werkuren tussen 8u en 9u

 

Voor de kaderfuncties kan dit pakket verder aangevuld worden met bedrijfswagen, variabele verloning en/of representatievergoeding.